Adatvédelmi nyilatkozat


A Babapihenő intézményeibe való beiratkozás, így az adatszolgáltatás és az adatkezeléshez való hozzájárulás is önkéntes. Az adatkezelés célja a gondozáshoz szükséges adatok megismerése, regisztráció és kapcsolattartás. A Babapihenőbe történő jelentkezés során a regisztráló hozzájárulását adja ahhoz is, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat a Babapihenők üzemeltetői saját marketingcéljaira is felhasználja. Az adatkezelés időtartama a beiratkozástól számított 5 naptári év. Az adatkezeléssel kapcsolatosan tájékoztatás kérhető, illetve az adatok helyesbítése és/vagy törlése kérhető az alábbi e-mail címen: info@babapiheno.hu. Adatkezeléshez való hozzájárulás törlése az intézménybe történt regisztráció törlését eredményezi. A Babapihenő felhívja a jelentkezők figyelmét arra, hogy az adatkezelési szabályok megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) fordulhat a panaszos.
Jelen adatkezelési nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadók.


bottom