Alapelvek1. Munkamódszereink és szabályaink

Állandó napirenddel, munkamódszerekkel és szabályokkal dolgozunk. Ezek képezik a napi és heti programok alapelemeit. Ezek biztonságot és védettséget jelentenek a gyermekeknek, ezek révén érzik a környező világot bizalomgerjesztőnek és biztonságot adónak.

2. Biztonság és tisztaság

A tartózkodóhelyiségek az életkoroknak megfelelően vannak berendezve. Ezek kialakításánál a gyermekek ötleteit is figyelembe vesszük, amiket aztán lehetőség szerint közösen vagy csoportosan máshol is lehet alkalmazni. A helyiségeket minden este rendbe tesszük és kitakarítjuk.

3. Étkezés

A kicsik számára biztosítjuk az életkoruknak megfelelő mennyiségű és minőségű ételeket, melyeket a gyermekek közös étkezés keretében fogyasztanak el. Az étkezést egyben felhasználjuk az egymás közötti kapcsolatok fejlesztésére, ami az ismeretek és élmények cseréjét és feldolgozását is lehetővé teszi.

4. A gyermekekkel szemben támasztott követelmények

Felismerni és tudomásul venni az aktuális szituációkat. Minden egyes gyermeket fejlődésének pillanatnyi helyzete szerint értékelünk, fontosnak tartjuk a konfliktushelyzetek megoldását. A helyes megoldást a gyermekkel együtt keressük meg.
Irányításunk mellett a gyermekek különböző tevékenységet végeznek, amelyek számukra igen tanulságosak. Napi tevékenységeink közé tartozik az éneklés, énekes játékok, barkácsolás, festés, rajzolás és szerepjátszás is. Nagy hangsúlyt fektetünk a szabad levegőn való mozgásra.
Elősegítjük a gyermekek közötti szociális kapcsolatokat is. A fogyatékkal élő vagy idegen anyanyelvű gyermekeket is bevonjuk a csoportba, beillesztésük ide tudatosan történik.

5. Ápolás

Munkánkhoz tartozik a testápolás, azaz a kéz- és arcmosás, fogmosás, szükség szerint a fürdetés és pelenkázás is. A gyermekeket bevonjuk a kisebbek gondozásába is - erősíti a felelősségérzetüket és az önállósodásukat.
Az elsősegély-gyógyszertárat folyamatosan ellenőrizzük és naprakész állapotban tartjuk. Baleset esetén azonnal értesítjük a szülőket. Megérkezésükig mi döntünk a szükséges intézkedésekről.

6. Együttműködés a szülőkkel

Igen fontos a gyermekeknek a csoportba történő megfelelő bevezetése. Állandó párbeszédben vagyunk a szülőkkel, a gyermekek átvételénél és kiadásánál. Igen fontos számunkra az információk és a fejlődési előmenetelre vonatkozó ismeretek cseréje. Ez szóban és írásban egyaránt lehetséges.

7. A mi feladatunk a Babapihenőben

Közösen állítjuk össze a heti programot és szervezzük meg a tízóraikat, uzsonnákat. Rendszeresen összeülünk, hogy meghatározzuk, aktualizáljuk és megfelelő adatokkal kiegészítjük az éves teret. Fontos a mi napirendünk meghatározása is.
A munkaidőt közösen szabályozzuk és tervezzük meg. Állandó eszmecserét folytatunk, a javaslatokat és kritikákat rendszeresen megbeszéljük, elfogadjuk és alkalmazzuk.

bottom